OBRUBNÍKY,ŽĽABY
OBRUBNÍK k dlažbe 3,5cm
Hrúbka:3,5cm

Rozmer:50x20cm

 

OBRUBNÍK Záhonový
Hrúbka:dolná-7cm,horná-4cm

Rozmer:50x20cm

ŽĽAB OdvodŇovací HLBOKÝ
Rozmer:50x17x15cm
ŽĽAB OdvodŇovací PLytký
Rozmer:25x16x5cm
 © 2007 Romix-All Rights Reserved.